Northern Offshore Gas Transport

NOGAT

Wat we doen

NOGAT B.V. is eigenaar en exploitant van het NOGAT pijpleidingsysteem dat gas van gasvelden in het Deense, Duitse en Nederlandse deel van het continentale plat naar de Nederlandse markt brengt. Het NOGAT pijpleidingsysteem bestaat uit een pijpleiding van het F3-FB platform naar Den Helder; met vertakkingen naar Denemarken en Duitsland en een gasbehandelingsinstallatie in Den Helder. NOGAT B.V. speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het Nederlandse kleine velden-beleid en draagt bij aan de Nederlandse Gasrotonde.

NOGAT biedt alle aangesloten platformen de mogelijkheid om korte productiestops te overbruggen. Ook kan er eventueel zorg gedragen worden voor vermenging van gas van afwijkende kwaliteit alvorens het afgeleverd wordt in het Nederlandse netwerk.

NOGAT streeft ernaar de huidige transport- en gasbehandelingscapaciteiten met een efficiënte en betrouwbare bedrijfsvoering optimaal te benutten en een zo hoog mogelijke leveringszekerheid te behalen.

Daarnaast is het bedrijf samen met Neptune Energy Netherlands B.V. en NAM B.V. actief in het continue verbeteren van de HSEQ aspecten van de bedrijfsvoering.

Managed and operated by:

NOGAT

Over ons

NOGAT B.V. (Northern Offshore Gas Transport) transporteert sinds 1992 aardgas vanuit verschillende locaties in het Nederlandse deel van de Noordzee, via een eigen onderzees pijpleidingsysteem, naar het onshore gasbehandelingsstation in Den Helder.

Lees verder arrow